Współczesne zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa publicznego

E-książki

Informacje

Monografia jest poświęcona szeroko rozumianemu zdrowiu publicznemu. Problemy zdrowia publicznego omawiane są z dwóch punktów widzenia, od strony medycznej i z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego.

Dostępne strony