Urlopy pracownicze

Prawo

Informacje

Książka, jako jedna z nielicznych, kompleksowo przedstawia problematykę urlopów pracowniczych, uwydatniając przy tym aspekty praktyczne. Analizie poddane zostały następujące urlopy:- wypoczynkowy,- bezpłatne,- szkoleniowe oraz- przysługujące pracownikom z tytułu...

Dostępne strony