Trener Wiedza o społeczeństwie Analiza tekstów źródłowych Poziom rozszerzony

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Aby umiejętnie poruszać się w dzisiejszym świecie i świadomie uczestniczyć w życiu społeczno-politycznym, konieczna jest zdolność dokonywania właściwej interpretacji zjawisk oraz znajomość technik, mogących ułatwić i przyspieszyć ten proces. W Trenerze przedstawiono kolejno...

Cena: 25,44
Dostępność: dostępny do tygodnia