Tradycja i nowatorstwo w Orbis sensualium pictus Jana Amosa Komeńskiego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Rozprawa naukowa poświęcona jest dziełu klasyka myśli pedagogicznej Jana Amosa Komeńskiego (1592-1670) Orbis sensualium pictus (Świat w obrazach), uznawanemu za pierwowzór obecnych podręczników. Podstawowe pytanie badawcze tej pracy brzmi: w jakim stopniu Orbis pictus, którego pierwsze...

Cena: 41,86
Dostępność: dostępny od ręki