Siła państw w Unii Europejskiej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Autor stara się m.in. odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób reguły formalnoprawne, tworzące ramy, w których toczy się proces decyzyjny, wpływają na siłę głosu państw w Radzie UE i Radzie Europejskiej. Dlaczego dla niektórych krajów członkowskich mają one zdecydowanie większe...

Cena: 32,51
Dostępność: dostępny od ręki