Rysujemy oburącz

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W książce znajduje się 40 rysunków do rysowania oburącz. Cały zbiór podzielony jest na cztery części:1) rysowanie oburącz symetrycznych bielenda krem do twarzy rysunków po śladzie ,2) rysowanie oburącz takich samych rysunków po śladzie,3) rysowanie oburącz symetrycznych rysunków, jednego po śladzie,...

Dostępne strony