Psychologia Społeczna nr 4(9)/2008

E-książki

Informacje

ISSN 1896-1800W numerze [Contents]: Sławomir Śpiewak, Maria Lewicka: Dyskusja wokół tekstu Tomasza Witkowskiego i Pawła Fortuny \"O psychobiznesie, tolerancji i odpowiedzialności, czyli strategie czystych uczonych\" [Discussion around the paper \"On psycho-business, tolerance and responsibility...

Cena: 9,75 10,40 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie