Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz

Psychologia

Informacje

narożniki tapicerowane

W komentarzu, poza obszernym omówieniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przedstawiono również modelowe rozwiązania w tym narożniki tapicerowane zakresie funkcjonujące w Europie. W publikacji uwzględniono zmiany wprowadzone nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej...

Cena: 104,72
Dostępność: dostępny od ręki