Pisma wybrane T.6 2002-2012

Historia

Informacje

Szósty tom Pism wybranych Władysława Bartoszewskiego zawiera teksty rozproszone z lat 2002#8211;2012. Przy lekturze pomieszczonych tu tekstów warto pamiętać, że ich Autor do 2001 r. był (po raz drugi) ministrem spraw zagranicznych RP. Sześć lat później po ukończeniu 85. roku życia...

Dostępne strony