Niedojrzałość neuromotoryczna dzieci i dorosłych

E-książki

Informacje

Funkcjonowanie neuromotoryczne stanowi jeden ze wskaźników dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego. Osoby z niedojrzałością neuromotoryczną często doświadczają problemów si integracja sensoryczna z równowagą, koordynacją i percepcją wzrokową, które mogą mieć wpływ na zachowanie i naukę u dzieci i...

Dostępne strony