Modelowanie i sterowanie robotów

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W książce przedstawiono: osiągnięcia z dziedziny sterowania manipulatorów o ogniwach sztywnych oraz z elastycznością w złączach, oświetlenie na wesele zapis równań kinematyki, dynamiki i sterowania dzięki zastosowaniu aparatu algebry przestrzennej, wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych.

Dostępne strony