Kulturowe ramy zachowań społecznych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Fascynujące wprowadzenie w nową dyscyplinę psychologicznąNajważniejsze zagadnienia teoretyczne psychologii międzykulturowejNajbardziej znaczące polskie i zagraniczne programy badawczeIntrygujące materiały rozszerzające omawiane zagadnieniaBogaty materiał ilustracyjny"Kulturowe ramy...

Dostępne strony