Jurysdykcja krajowa w transgranicznych sprawach upadłościowych w Unii Europejskiej

E-książki

Informacje

Niniejsza praca analizuje kwestię tego, w jaki sposób i jak dalece jurysdykcja krajowa poszczególnych państw członkowskich w transgranicznych sprawach upadłościowych jest dzisiaj ograniczana - na rzecz innych państw - przez unijny porządek prawny oraz przez prawo wewnętrzne danego...

Dostępne strony