Język niderlandzki dla planujących podjęcie pracy + CD

Podręczniki

Informacje

Opracowanie to jest skierowane przede wszystkim do osób, które zamierzają podjąć pracę za granicą lub już przygotowują się do wyjazdu w celu podjęcia pracy oraz dla tych, którym znajomość języka niderlandzkiego jest potrzebna w pracy w Polsce.W opracowaniu uwzględniono wiele...

Dostępne strony