Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

E-książki

Informacje

Każda jednostka należąca do sektora finansów publicznych musi przeprowadzić okresową inwentaryzację wszystkich składników majątkowych.W publikacji na licznych przykładach podano wskazówki prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji (obowiązkowych i doraźnych) - od zaplanowania,...

Dostępne strony