Historia 3 GIM podręcznik 2015

Podręczniki

Informacje

Podręcznik Historia do klasy 3 rozpoczyna się od XIX wieku, a kończy na I wojnie światowej. Najistotniejsze zagadnienia w danych epokach witryny ze szkła zostały omówione na tle dokonań człowieka w polityce, gospodarce, kulturze i życiu codziennym. Stwarza możliwość pracy z uczniem słabszym, jak i...

Dostępne strony