Herbarz szlachty żmudzkiej Tom 1

Historia

Informacje

#8222;Herbarz szlachty żmudzkiej#8221; to program badawczy nad dziejami szlachty żmudzkiej, pomyślany jako dzieje poszczególnych osób, rodzin, a wyjątkowo i rodów w określonym czasie. Okres ten zaczyna się w końcu XIV w., kiedy można wyodrębnić zbiorowość bojarów (szlachty)...

Cena: 72,80
Dostępność: dostępny od ręki