Heraldyka i symbolika chrześcijańska. Symbolika zwierząt. CD 8

Religia i religioznawstwo

Informacje

Symbolika chrześcijańska jest jedną z najbardziej rozległych dziedzin nauki dotyczącą wiele różnych dyscyplin. Łączy w sobie treści teologiczne z kultem ludowym, biblijne z antycznymi, historyczne z legendarnymi. Posiadając olbrzymie spektrum znaczeniowe, symbolika posługuje się...

Dostępne strony