Hazard. Studium kryminologiczne i prawne

E-książki

Informacje

Książka Hazard. Studium kryminologiczne i prawne stanowi pierwszą, pionierską monografię naukową z zakresu kryminologicznej problematyki hazardu oraz elewacje wentylowane regulacji prawnych odnoszących się do tego zjawiska. Opracowanie to zawiera kryminologiczną analizę zagrożeń społecznych, jakie rodzi...

Dostępne strony