Genialna przyjaciółka

Książki dla Kobiet

Informacje

"Spośród wielu sposobów, do których uciekają się pisarze, by opowiedzieć świat, preferuję posługiwanie się narracją precyzyjną, jasną i uczciwą, która opisuje fakty z życia codziennego w sposób fascynujący." (z wywiadu z autorką)Sześćdziesięcioletnia Elena Greco dowiaduje...

Dostępne strony