Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych sierpień 2013

E-książki

Informacje

Samorządowe jednostki oświatowe nie są podatnikami VAT 1Gminy otrzymają dotacje celowe na zorganizowanie przedszkoli 3Żłobki będą rozliczane przez ZEAS-y 3Rozliczenie środków gromadzonych na wydzielonym rachunku 1Ewidencja operacji kasowych w szkole 7Księgowanie wpływów przedszkola z...

Dostępne strony