Elżbieta od Trójcy Świętej

Religia i religioznawstwo

Informacje

Teologiczne studium życia i przesłania bł. Elżbiety od Trójcy Świętej. Autor rzetelnie i - co istotne - z pasją zastanawia się nad fenomenem karmelitanki z Dijon, jednocześnie stawiając tezę, że czas misji bł. Elżbiety dla Kościoła właśnie nadchodzi.Antonio M. Sicari OCD (ur....

Dostępne strony