Egzamin gimnazjalny Część humanistyczna W kręgu Historii

E-książki

Informacje

Książka zawiera zadania o charakterze egzaminacyjnym - testy - zgodne z podstawą programową oraz standardami, których tematyka obejmuje historyczne teksty źródłowe (literatura, mapy, sztuka etc.) od średniowiecza do współczesności. Liczne zadania otwarte (KO oraz RO) służą...

Dostępne strony