Edukacja i gospodarka w kontekście procesów globalizacji

E-książki

Informacje

Publikacja Edukacja i gospodarka w kontekście procesów globalizacji stanowi taką właśnie wypowiedź, związaną z analizą aksjologiczną fundamentów rezerwa jajnikowa amh edukacji i gospodarki, przestrzenią i dynamiką przemian cywilizacyjnych. Ukazano w niej światową przestrzeń gospodarczą i edukacyjną w...

Dostępne strony