Dziennik zajęć świetlicy szkolnej

Książki dla nauczycieli

Informacje

Dziennik został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu sturmey archer prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji...

Dostępne strony