Dzieje panowania Augusta II tom 1

Historia

Informacje

Publikacja wybitnego polskiego historyka dotycząca dziejów Polski i jej sąsiadów na przełomie XVII i XVIII wieku.

Dostępne strony