Dotacje w jednostkach oświatowych - zasady otrzymywania, wykorzystywania i rozliczania

E-książki

Informacje

Polski ustawodawca dopuszcza zakładanie i prowadzenie szkół i placówek przez podmioty prywatne pod warunkami określonymi w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.Jednym z aspektów związanych stricte z prowadzeniem szkół i placówek przez podmioty prywatne jest ich dotowanie....

Dostępne strony