Cześć jak się masz 1 Spotykamy się w Polsce + CD

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Wprowadzenie w 2004 roku certyfikacji języka polskiego jako obcego, upowszechnianie standardów europejskich w nauczaniu języków obcych oraz konieczność wprowadzenia programu socjokulturowego do nauczania polszczyzny spowodowały fakt, że nowe wydanie popularnego podręcznika "Cześć, jak...

Dostępne strony