Bolesław II Przemyślida. Pobożny buntownk i mąż znamienitej damy ()

Historia

Informacje

Książka omawia wszystkie ważniejsze wątki związane z panowaniem i osobą księcia czeskiego Bolesława II, któremu kronikarz Kosmas nadał przydomek Pobożny. Rządy tego władcy przypadły na burzliwy okres w dziejach regionu. Bolesław II czynnie angażował się w bunty cesarskiego...

Dostępne strony