Bezpieczeństwo transportu morskiego

E-książki

Informacje

Dynamiczny rozwój transportu morskiego obserwowany w ostatnich latach związany jest głównie z po -stępującym procesem europeizacji i globalizacji stosunków gospodarczych i zwiększeniem wolumenuwymiany międzynarodowej w obrotach handlu zagranicznego. Gross tej wymiany odbywa się za...

Dostępne strony