Adaptacja przedsiębiorstw do zmian klimatycznych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Niniejsza praca poświęcona jest problematyce adaptacji przedsiębiorstw do zmian klimatycznych. Przedstawiono w niej szerokie spektrum zagadnień Chrzciny Kraków dotyczących ryzyka zmian klimatycznych, działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w celu ich ograniczenia, źródeł adaptacji oraz...

Dostępne strony