stary cmenrtarz zydowski
0

Po trupach do celu

W Łodzi, niedaleko ulicy Inflanckiej, która jest przedłużeniem ul. Julianowskiej znajduje się nowy cmentarz żydowski. Zapytacie gdzie w takim razie mieściła się pierwsza nekropolia. Otóż pierwszy łódzki cmentarz żydowski mieścił się przy ulicy Wesołej od 1811 roku. Co ciekawe, mimo że Łódź była już wtedy sporym miastem, to ludność żydowską chowano na cmentarzach w pobliskim Lutomiersku i Strykowie.

Z czego wynikała taka sytuacja? Oczywiście była to kwestia finansów. Tradycja żydowska mówi, że cmentarz staje się pełnoprawnym cmentarzem od momentu kiedy pierwsze ciało będzie spoczywać na nim pełną dobę. Wydawałoby się, ze nic w tym trudnego. Niezwykle przedsiębiorczy Żydzi z okolic, dla których powstanie cmentarza w Łodzi oznaczałoby uszczuplenie wpływów pilnowali pogrzebów i pod osłonom nocy przenosili ciała na wcześniej wspomniane okoliczne cmentarze. W końcu właściciele Łódzkiej nekropolii postanowili przez cała noc pilnować świeżo pogrzebanego ciała i nareszcie Łódź posiadała swoją nekropolię żydowską. O zmianie miejsca z ul. Wesołej na ul. Bracka zdecydowała potrzeba większej ilości miejsca.

Stary cmentarz został zniszczony w czasie II wojny światowej i rozebrany w latach 50. XX w. W jego miejscu stanęło osiedle mieszkalne i ulica Zachodnia. Nagrobki w dużej mierze zostały wykorzystane do utwardzenia nawierzchni podwórek w okolicach ul. Zachodniej. Podczas likwidacji cmentarza nie przeprowadzono ekshumacji, przez co przy okazji prac budowlanych, ziemnych znajdowane są szczątki ludzkie. W 2004 r. upamiętniono istnienie cmentarza obeliskiem, który stanął przy ul. Rybnej.

stary cmenrtarz zydowski